Computers In Libraries 2008 - What was in it for me?

Het lijkt al veel langer geleden, maar twee weken geleden zat ik nog in de USA voor Computers In Libraries. Nu zijn twee weken in de blogosphere een eeuwigheid, voor mij zijn ze als een flits voorbij getrokken. Maar goed, wat informatiedichtheid betreft loopt het internet per definitie compleet uit de pas met ’the real world‘. Ik ga me daarom nu ook niet meer wagen aan inhoudelijke verslaglegging. Vele anderen hebben dat al uitstekend gedaan, mijn notulen van de diverse sessies zouden niet zo heel veel nieuws toevoegen.

Visit to Library of Congress, Washington DC

Ik kies een wat andere insteek, mijn centrale vraag is: Wat heeft opgeleverd?

Dat is -niet toevallig- ook dť nummer 1 vraag van elk afdelingshoofd, alleen zal de formulering dan meer lijken op iets als ”wat heeft mijn afdeling nou eigenlijk aan dat dure snoepreisje van jou gehad?”

De beantwoording levert ook een ander perspectief op, een tijdspanne van twee weken na dato is dan namelijk weer vrij kort. En toch kom ik vrij makkelijk tot het volgende lijstje van zeven waardevolle resultaten:

1. Networking:
Het meest directe tastbare resultaat is het stapeltje visitekaartjes op mijn buro. Vijf dagen ’socializing in Crystal City‘ heeft niet alleen tal van nieuwe interessante connecties opgeleverd, maar ook opgebouwde contacten vanuit de vorige editie zijn aangehaald.

2. Nieuwe inzichten:
Hoewel de sessies over de gehele linie dit jaar kwalitatief wat minder waren dan vorig jaar, brachten enkele sprekers me toch weer tot nieuwe inzichten. Dat was vooral het geval op het gebied van bibliotheekmanagement en marketing, in iets mindere mate toch ook op het gebied van (federatief) zoeken. Credits hier gaan met name naar de sessies van Helene Blowers, Frank Cervone, Jeff Wisniewski en Marshall Breeding.

3. Zelfreflectie:
Bij alles wat je ziet en hoort tijdens zo’n congres, neem je ook je persoonlijke situatie als referentiekader. Begrijp ik de materie? Ben ik in staat om het getoonde zelf toe te passen? Waar schiet mijn kennis tekort?

4. (Project)plannen:
Niet alleen de sessies zelf, maar ook gesprekken met vakgenoten en leveranciers hebben meer dan voldoende inspiratie opgeleverd voor nieuwe plannen. Zo maakte een gesprekje met Tim Spalding duidelijk dat ’LibraryThing for Libraries‘ er niet alleen goed uitziet, maar ook best realiseer- ťn betaalbaar is. Daar wil ik dus best een projectplannetje aan wagen.

Michael Stevens Casey (1)

5. Leren door observeren:
Inhoudelijk is er veel te leren tijdens CIL, maar het is ook een perfecte gelegenheid om presentatietechnieken te observeren. Het energieke loopje van Michael Stephens werkt bijvoorbeeld heel aanstekelijk, de visuele slides van Roy Tennant passen helemaal bij zijn verhaal, terwijl -gek genoeg- datzelfde ook opgaat voor de tekstuele slides van Marshall Breeding. Ieder heeft dus een eigen stijl, de kunst is nu om alle indrukken te vertalen naar een presentatievorm die past bij je eigen persoonlijkheid. 

6. Beleidsondersteuning:
Iets wat vaak vergeten wordt, is het matchen van de opgedane kennis en ervaring met het beleid van de mediatheek en/of hele organisatie. Weliswaar levert dat niet direct concrete resultaten op, je hebt hiermee wel een signaleringsfunctie in de richting van het management. 

7. Ontwikkeling:
Het jaarlijks bezoeken van CIL doet je opnieuw beseffen hoe ontzettend snel de ontwikkelingen gaan. Iets wat een jaar eerder nog als innovatief, fantastisch en futuristisch werd beschouwd is een jaar later al de gewoonste zaak van de wereld. Door een congres als CIL wordt je nog meer bewust van de noodzaak om jezelf, je collega’s, de mediatheek ťn je relatie met je klanten te blijven ontwikkelen. 

Nu ik het zo lees, is dit trouwens wel een heel aardig lijstje om te bewaren tot april 2009. Ik zal waarschijnlijk toch weer opnieuw aan mijn manager moeten motiveren wat nou het nut is van zo’n duur snoepreisje naar !

6 Reacties

Commenting is not available in this blog entry.
Abonneren op deze weblog via RSS Add to Google Add to Netvibes

of verdwaal in het archief

Reageerders